തനിക്കൊപ്പം കടലില്‍ ഇറങ്ങിയ നായയെ വെള്ളത്തില്‍ മുക്കിയെടുക്കുന്ന വിദേശ വനിത. കോവളത്ത് നിന്നുള്ള ദൃശ്യം