തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 26 സീറ്റുകളില്‍ 13 ല്‍ എല്‍.ഡി.എഫും  12 ല്‍ യു.ഡി.എഫും ഒരു സീറ്റില്‍ സ്വതന്ത്രനും വിജയിച്ചു. എല്‍.ഡി.എഫിന്റെ രണ്ട് സീറ്റുകള്‍ യു.ഡി.എഫ് പിടിച്ചെടുത്തപ്പോള്‍ യു.ഡി.എഫിന്റെ നാല് സീറ്റുകള്‍ എല്‍.ഡി.എഫ് തിരിച്ചുപിടിച്ചു.

വിജയിച്ച സീറ്റുകള്‍…

ജില്ല : കാസര്‍കോട്

പടന്ന പഞ്ചായത്തിലെ അഴിത്തല ഓരി വാര്‍ഡില്‍ എല്‍.ഡി.എഫ്  വിജയിച്ചു

വലിയപറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ മാടക്കാല്‍ വാര്‍ഡില്‍ യു.ഡി.എഫ് വിജയിച്ചു

ജില്ല : തൃശൂര്‍

അടാട്ട് പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാര്‍ഡ് കോണ്‍ഗ്രസ് നിലനിര്‍ത്തി

ജില്ല : മലപ്പുറം

ഓരോ സീറ്റുകള്‍ എല്‍.ഡി.എഫിനും യു.ഡി.എഫിനും ലഭിച്ചു.

ജില്ല : തിരുവനന്തപുരം

മാറനെല്ലൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടുവാര്‍ഡുകളില്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ സി.പി.എം സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ വിജയിച്ചു